Actievoorwaarden EK thuistap

Nieuwe klanten die zich binnen de actieperiode via de website www.nlezakelijk.nl of via het telefoonnummer 088-2030500 aanmelden voor een '3-jaar vast'-contract of een '5-jaar vast'-contract en aan alle actievoorwaarden voldoen, krijgen als welkomstgeschenk een PerfectDraft van Philips thuisgestuurd.

Deze actie is geldig van 21 mei 2012 tot en met 9 juli 2012 (de actieperiode) en is niet geldig in combinatie met andere acties.

 1. Deze actie geldt voor nieuwe klanten die zich binnen de actieperiode via de website actiepagina zakelijk of via het telefoonnummer 088-2030500 aanmelden voor een energiecontract voor 3 of 5 jaar met vaste tarieven voor groene stroom en gas en die de energienota's per automatische incasso betalen.
 2. Het welkomstgeschenk is een Philips PerfectDraft thuistap. Het welkomstgeschenk wordt geleverd zonder drank en tapvaten.
 3. Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Deze actie geldt niet voor een collectief van consumenten.
 4. Per klantadres kan slechts éénmaal gebruik worden gemaakt van deze actie.
 5. Deze actie geldt alleen voor nieuwe klanten, iedereen die reeds klant is of in de afgelopen 12 maanden klant is geweest van de Nederlandse Energie Maatschappij, is uitgesloten van deelname.
 6. De actiecode blijft 3 maanden geldig. Na deze termijn vervalt de actie en kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op het welkomstgeschenk. Het welkomstgeschenk wordt per post bezorgd op het leveringsadres dat bij de aanmelding is opgegeven. U bent zelf verantwoordelijk voor het in goede orde in ontvangst nemen van het welkomstgeschenk.
 7. Het welkomstgeschenk kan niet worden omgezet in een alternatief welkomstgeschenk of geldbedrag.
 8. Indien het welkomstgeschenk aan u is toegestuurd en het blijkt achteraf dat u niet aan de actievoorwaarden voldoet, dan is de Nederlandse Energie Maatschappij gerechtigd de reguliere verkoopprijs van het welkomstgeschenk bij u in rekening te brengen. De Nederlandse Energie Maatschappij zal deze vergoeding automatisch incasseren of, indien dat niet mogelijk blijkt, aan u factureren. De Nederlandse Energie Maatschappij kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade als gevolg van het gebruik van het welkomstgeschenk.
 9. Na ontvangst van het welkomstgeschenk kunt u bij de klantenservice van Philips terecht met vragen over de PerfectDraft en het gebruik ervan.
 10. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Wanneer de voorraad welkomstgeschenken op is voordat de actieperiode is verstreken, wordt de actie per direct beëindigd (op=op). Hiervan zal dan melding worden gemaakt op www.nlezakelijk.nl
 11. De Nederlandse Energie Maatschappij behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten).
 12. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
 13. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 14. De Nederlandse Energie Maatschappij is gerechtigd deelnemers van deze actie uit te sluiten indien zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.
 15. In geval van strijdigheid tussen deze actievoorwaarden en de Productvoorwaarden prevaleren deze actievoorwaarden.
 16. Door van het actieaanbod gebruik te maken accepteert u en stemt u in met deze actievoorwaarden.
 17. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van de NederlandseEnergie Maatschappij.